มารู้จักกับเสาวรสกันเถอะ Passion Fruit หรือเรียกอีกอย่างว่า กระทกรก มีประโยชน์มากมายนพ. วัลลภ พรเรืองวงศ์
ราชการ(แพทย์)
โรงพยาบาลห้างฉัตร ลำปางครับ...

บ้านสุขภาพ


พวกเราคงจะชื่นชอบเสาวรส(เกรพฟรุต)กันไม่มากก็น้อย... วันนี้มีข่าวการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างเสาวรสกับมะเร็งเต้านมมาฝากครับ

มะเร็งเต้านมเป็นมะเร็งที่พบเป็นอันดับต้นๆ ในผู้หญิง ประมาณ 1 ใน 3 ของมะเร็งทั้งหมดในผู้หญิงฝรั่ง

สถิติผู้หญิงไทยยังพบมะเร็งชนิดนี้น้อยกว่ามะเร็งปากมดลูก ยกเว้นในกรุงเทพฯ ที่พบมะเร็งเต้านมมากกว่ามะเร็งปากมดลูก

นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเซาธ์ แคลิฟอร์เนียและฮาวาย สหรัฐฯ ทำการศึกษาผู้หญิงวัยหมดประจำเดือน 50,000 คน

ผลการศึกษาพบว่า ผู้หญิงที่กินเสาวรส(เกรพฟรุต)วันละ 1 ใน 4 ผลขึ้นไปมีความเสี่ยงมะเร็งเต้านมเพิ่มขึ้น 30%

นัก วิจัยพบว่า เสาวรสออกฤทธิ์ยับยั้งที่เอนไซม์ของตับ (cytochrome CP450 3A4 / CYP 3A4) ซึ่งทำหน้าที่ทำลายฮอร์โมนเพศหญิง(เอสโทรเจน) ทำให้ระดับฮอร์โมนเพศหญิงเพิ่มขึ้น

ฮอร์โมนที่เพิ่มขึ้นไปกระตุ้นทำให้มะเร็งที่ตอบสนองต่อฮอร์โมนเจริญเติบโต และแบ่งตัวเร็วขึ้น

อาจารย์ดอกเตอร์โยอันน์ ลุนน์ นักวิทยาศาสตร์การอาหาร แห่งมูลนิธิโภชนาการสหราชอาณาจักร(หมู่เกาะอังกฤษ)แนะนำว่า

วิธีที่ ปลอดภัยกว่าในการกินผักและผลไม้ให้เพียงพอทุกวัน เพื่อป้องกันโรคเส้นเลือดหัวใจอุดตัน และป้องกันมะเร็งบางชนิด คือ “กินอาหารให้หลากหลาย”

วิธีกินอาหารให้หลากหลายคือ การเลือกกินอาหารหลายชนิดหมุนเวียนเปลี่ยนไป ไม่ซ้ำกันทุกวัน และควรเป็นอาหารจากหลายแหล่ง ไม่ใช่จากแหล่งเดียว เพื่อลดโอกาสได้รับอันตราย หรือสารพิษ เช่น ยาฆ่าแมลงชนิดเดิม ฯลฯ ซ้ำซาก

การศึกษานี้เป็นการศึกษาที่ทำในประชากรหมู่มาก เป็นการศึกษาแรกเริ่ม จำเป็นต้องมีการศึกษาเพิ่มเติม เพื่อสนับสนุนหรือคัดค้านต่อไป

ทาง ที่ปลอดภัยตอนนี้คือ ถ้ากินเสาวรส(เกรพฟรุต)... อย่ากินให้ถึงวันละ 1 ใน 4 ผลทุกวัน เปลี่ยนผักผลไม้เป็นอย่างอื่นหลายๆ อย่าง หมุนเวียนสลับเปลี่ยนกันไป

ถึงตรงนี้... ขอให้พวกเรามีสุขภาพดี ปลอดภัยจากมะเร็งไปนานๆ ครับ


ที่มา : http://gotoknow.org/blog/health2you/112158


0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น